Tháng Tư 15, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành…

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành viên (Ebisumo)
Tháng Tư 12, 2021
logo_mpc

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP Thông báo mua lại cổ phiếu (Phụ lục 36)
Tháng Tư 5, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

MPC – Báo cáo thường niên 2020
Tháng Ba 19, 2021
IMG_3575_n

Bệnh Viện Nhân Dân 115, TPHCM là đơn vị đầu tiên…

  Việc có phòng khám nằm tách biệt khỏi hoàn toàn tòa nhà hiện hữu bệnh viện góp phần giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm […]
Tháng Ba 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CTY MẸ NĂM 2020 – ĐÃ…

MPC-BCTC RIENG CTY ME 2020 -DA KIEM TOAN