Quyết định công nhận phòng LAB
January 4, 2018
CHUNG NHAN WCA 2017
January 4, 2018

CERTIFICATE CUP-C833335-MSC-02-2017 ASC-C-00452 MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD