Complete-Value-Chain_edit size

Chuỗi giá trị tôm khép kín và có trách nhiệm:

Với tiêu chí xây dựng một hệ sinh thái bền vững, vì những điều tốt đẹp, suốt những năm qua, Minh Phú đã không ngừng nỗ lực củng cố nội tại, mở rộng hợp tác với các đối tác bên ngoài, nhằm xây dựng các chuỗi giá trị sản xuất tôm khép kín dựa trên 2 tiêu chí chính:

1- Vừa phải mang lại hiệu quả kinh tế cao; vừa phải đảm bảo lợi ích hài hoà nhất cho tất cả các bên tham gia hoặc có liên quan.

2- Mỗi cá nhân, đơn vị ở từng khâu sản xuất phải hiểu và có trách nhiệm cao nhất đối với công việc và sản phẩm do chính mình làm ra.

Chính vì vậy, ở Minh Phú, các sản phẩm được làm ra không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, mà còn kèm theo đó là các giá trị cộng hưởng to lớn, tạo nên sự khác biệt mà khó có sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành.