Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ MPKG

Nghị quyết HDQT – Tăng vốn điều lệ MPKG (1218.4 tỷ đồng)
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Thông cáo báo chí ngày 17/2/2021 – Thuế chống bán phá…

MPG – Thông Tin Báo Chí – 17.02.2021-Final
Tháng Hai 5, 2021
Untitled

Quyết định TGĐ – ông Chu Văn An thôi giữ chức…

MPC – TGĐ phê duyệt ông Chu Văn An thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn
Tháng Hai 1, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ IV – 2020

MPC-BCTC CTY ME QUY IV-2020
Tháng Một 31, 2021
logo_mpc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2020

DANH SÁCH CĐ LỚN.