Tháng Năm 2, 2017
logo_mpc

Gia hạn CBTT BCTC Q1.2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Gia han BCTC Quy I-2017
Tháng Tư 25, 2017
logo_mpc

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết:  MPC Tai lieu hop DHCD 2017
Tháng Tư 21, 2017
logo_mpc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC bao cao thuong nien 2016 signed
Tháng Tư 8, 2017
logo_mpc

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giấy Uỷ…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC Moi hop DHCD 17 va giay UQ
Tháng Ba 21, 2017
logo_mpc

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MP-BCTC CTY ME 2016 -VN -DA KIEM TOAN