Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ…

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ chức vụ TGĐ công ty MPHG
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây…

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý IV –…

MPC-GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN HN QUY IV NAM 2020
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÌNH CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV – 2020

https://drive.google.com/file/d/18QiAlkpMt5KKsyoHahhWNr5wY8HHHJWB/view
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức…

Thông báo thay đổi nhân sự (Mẫu 02_CBTT-SGDHN) Nghị quyết HDQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn DS […]