VIỆT NAM

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Công ty CP Thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

QUỐC TẾ

Japan: Ebisumo Logistics Co., Ltd.

  • 10F-1016, Shiba-Daimon Center Building,
    1-10-11, Shiba-Daimon, Minato-Ku,
    Tokyo 105-0012, Japan
  • (+81) 3-6880-9094