Viện nghiên cứu & Phát triển Minh Phú AquaMekong

Giám Đốc Trung Tâm: Tiến sĩ Trần Hữu Lộc, Đại học Arizona, Hoa Kỳ.

Nghiên cứu chuyên sâu về:

 • Bệnh tôm, quy trình phòng & trị bệnh cho tôm.
 • Gia hoá và chọn giống tôm.
 • Quy trình kiểm soát an toàn sinh học.
 • Quy trình chuẩn sản xuất tôm giống.
 • Xây dựng quy trình chuẩn nuôi tôm.

Chế phẩm vi sinh men tiêu hoá & các chất dinh dưỡng cho tôm.

Minh Phu Ninh Thuan Aquatic Larvae Co., Ltd.

 • BAP Certified.
 • 2015: 2 billion Post Larvae/year. The proportion between Black Tiger and Vannamei is 30:70.
 • 2020: 10 billion Post Larvae/year. The proportion will be 50:50.
 • Applying new technologies helping increases the survival rate:
  • during transformation: >60%;
  • during farming: >80%.
 • Bio-security is strictly controlled à the breeders are free of EMS, EHP, and other types of disease.