Ông Trần Văn Thái thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn
Tháng Tám 31, 2023
BCTC CTY MẸ QUÝ III – 2023
Tháng Mười 30, 2023

BÁO CÁO LỖI WEBSITE

Kính thưa quý cổ đông,

Hiện tại mục Quan hệ cổ đông trên website đang trong quá trình cập nhật, mọi thông tin công bố đến cổ đông sẽ được đăng tải và cập nhật tại link: https://ezir.fpts.com.vn/thongtindoanhnghiepclient/MPC

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!